Informacja publiczna


Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /edytor/open/link.php(1) : eval()'d code on line 71
To jest archiwalna wersja strony z dnia 14.09.2018, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: edycja przeniesienie do archiwum

Szanowni Państwo!

W związku z zalewem nieprawdziwych informacji pojawiających się w internecie, głównie w grupach społecznościowych dzielnicy Ursynów, na temat samorządowej placówki jaką jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, oświadczam co następuje:

Kierowanie pierwszym na Zielonym Ursynowie domem kultury jest dla mnie ogromnym zaszczytem i wyzwaniem. Pracę tu traktuje jako misję. Zarówno ja, jak i moi pracownicy robimy wszystko, aby miejsce to było dla Was przyjazne i wyjątkowe i to jest naszym jedynym i wyłącznym celem.

Dom kultury nie jest areną politycznych sporów i jako taki nie powinien być ani stroną, ani adresatem gry prowadzonej przez grupy zainteresowane zwycięstwem w wyborach. Dlatego też wspólnie postanowiliśmy nie odnosić się do oszczerstw, zarzutów i insynuacji, gdyż wciągałoby to nas, pracowników DOK-u w politykę, a to nie jest naszym zadaniem ani celem.

Każdy, kogo interesują fakty może prześledzić naszą działalność od pierwszego dnia istnienia DOK-u. Służymy newsletterem, strona internetową, opiniami widzów i licznych gości w każdym wieku, którzy znaleźli już u nas przyjazne miejsce. Chcąc pracować lepiej i nadal rozbudowywać ofertę kulturalną dla Ursynowa musimy insynuacje i krzywdzące opinie pozostawić za progiem, bo wnosząc ten zgiełk w mury ośrodka narażamy społeczność, zgromadzoną wokół naszej placówki, na niepotrzebne emocje.

To polityczne fora są areną dla sporów. My, w DOK-u, budujemy przestrzeń dla zgody i przyjaźni. Zdajemy sobie sprawę, że w walce wyborczej niektórym osobom i grupom nie przeszkadzają żadne granice – ani przyzwoitości, ani rozsądku. Pragniemy jednak za wszelką cenę bronić neutralności kultury, tej placówki i nas samych.

Działamy transparentnie, nie mamy nic do ukrycia, dlatego poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania, które w związku z insynuacjami wpłynęły do DOK Ursynów:

  1. ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

W odpowiedzi na wniosek …….. o udostępnienie informacji publicznej przesłany dnia 23.08.2018 r. z adresu e-mail ……………………………, działając na podstawie art. 10 ustawy

o dostępie do informacji publicznej, dalej „u.d.i.p”. (Dz.U.2016.1764 z dnia 2016.10.26) niniejszym informuję:

  1. Treść umowy zawartej pomiędzy DOK Ursynów a firmą CDSR Sp. z o.o. zawartej w dn. 20.02.2018 r. i rozwiązanej w dn. 24.08.2018 r. przesłano w załączeniu
  2. Podczas obowiązywania umowy firma CDSR:

- w miesiącu luty/marzec 2018 r. opracowała i przekazała strategię oraz taktykę komunikacji dla DOK Ursynów; dokonała analizy komunikacyjnej – identyfikacji szans i zagrożeń komunikacyjnych dla DOK Ursynów, a także pożądanych kierunków rozwoju wizerunku placówki; pomagała w opracowaniu i redakcji tekstów niezbędnych do uruchomienia strony internetowej DOK Ursynów,

- w miesiącu kwietniu 2018 r. przygotowała i przekazała DOK Ursynów dedykowaną bazę mediów i potencjalnych partnerów; opracowała harmonogram konferencji Miłki Raulin,

- w miesiącu maju 2018 r. przeprowadziła szkolenie dla pracowników DOK Ursynów z zakresu media relations, a także komunikacji kryzysowej (metody projektowania i wdrażania kampanii komunikacyjnych); manual w zakresie obsługi profilu na FB,

- w miesiącu czerwcu 2018 r. – pomoc w redakcji treści na stronę internetową DOK Ursynów; pomoc w rozeznaniu lokalnego rynku rozgłośni radiowych i redakcji pod kątem uruchomienia współpracy z DOK Ursynów z uwzględnieniem celów komunikacyjnych DOK (nawiązanie współpracy z Radiem Kolor),

- w miesiącu lipcu 2018 r. – szkolenie dla pracowników DOK Ursynów z zakresu redakcji materiałów komunikacyjnych; działania networkingowe w obszarze oferty kulturalnej placówki.

Zgodnie z umową za powyższe działania firma CDSR otrzymywała miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 500,- PLN netto. Ponadto, zgodnie z umową § 2 pkt. 2, w maju 2018 r. Spółka CDSR otrzymała zlecenie z DOK Ursynów na opracowanie i poprowadzenie działań marketingowych związanych z organizacją Warszawskiego Festiwalu Modelarskiego BABARYBA 2018 na kwotę 8 000,- PLN netto (zakres zlecenia obejmował m.in. przygotowanie prezentacji, prowadzenie działań informacyjnych i reklamujących festiwal, opracowanie koncepcji spotów, przygotowanie ofert sponsorskich (do m.in.: Revell, Hasegawa, Hobby Boss, Special Hobby, Dragon, Kinetic, Vallejo). Termin realizacji zlecenia : 09.05.2018 r. – 10.06.2018 r.

Łącznie ze środków przeznaczonych w dotacji podmiotowej na działalność DOK Ursynów w roku 2018 Spółka CDSR otrzymała wynagrodzenie  w wysokości 21 330,- PLN netto.

  1. Treść umowy zawartej pomiędzy DOK Ursynów a Warsztatem Marketingowym Michał Masłowski zawartej w dn. 08.05.2018 r. i rozwiązanej w dn. 03.07.2018 r. przesłano w załączeniu.

W okresie naszej współpracy z Warsztatem Marketingowym Michał Masłowski zanotowaliśmy znacząco wysoki wskaźnik wyświetleń naszej strony FB (13 000 wyświetlonych minut, 27 500 – 3-sekundowe wyświetlania filmu). Podczas obowiązywania umowy Warsztat Marketingowy Michał Masłowski zrealizował dla DOK Ursynów:

- materiały video z następujących przedsięwzięć kulturalnych: dzień otwarty; koncert  Kasi Cerekwickiej; koncert Janusza Radka; koncert Włodka Pawlika; Mikołajki w DOK; Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; koncert orkiestry perkusyjnej MarimBAND; koncert charytatywny Gramy dla Dawida; koncert ballad rosyjskich; konferencja Miłki Raulin; festiwal Ursynów Music Fest; koncert Jerzego Filara; koncert Niezapominajka; Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – el. wojewódzkie; dzień sąsiada; prezentacja historii polskiego samolotu bombowego Łoś – Warszawa Stolicą Wolności; Muzyczne Dokowanie – The Beatles; piknik rowerowy; Warszawski Festiwal Modelarski; otwarcie MAL; Sherlokon

- streamingi video: dzień otwarty; koncert charytatywny Gramy dla Dawida; dzień sąsiada; piknik rowerowy.

Łącznie ze środków przeznaczonych w dotacji podmiotowej na działalność DOK Ursynów w latach 2017 i 2018 Warsztat Marketingowy Michał Masłowski za wykonanie i przekazanie 46 szt. materiałów video otrzymał wynagrodzenie  w wysokości 32 000,- PLN netto.

  1. Rozpoczynając swoją działalność zależało nam na dotarciu z informacją o „nowym” ośrodku kultury do jak najszerszej społeczności. Magazyn „Sąsiedzi” jest bardzo popularnym periodykiem w tej części Zielonego Ursynowa. Zlecenie na artykuł sponsorowany do wydania nr 42 zostało wystawione w styczniu b.r., m.in. ze względu na specyfikę położenia DOK Ursynów. W artykule przedstawialiśmy propozycje zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które uruchamialiśmy z chwilą rozpoczęcia nowego semestru szkolnego (dla nas był to pierwszy sezon zajęć stałych w DOK Ursynów). W kolejnych wydaniach „Sąsiadów” (wydanie nr 43 – szeroka informacja o wernisażu wystawy Marty Gronkiewicz „Otoczenie”, wernisażu organizowanym w ramach Nocy Muzeów oraz wydanie nr 44 – informacje o koncercie Danuty Błażejczyk, koncercie amerykańskiego soulowo – jazzowego pianisty i wokalisty Franka McComba oraz informacje o Konwencie Sherlockon Polska 2018) informacje o wydarzeniach w DOK Ursynów ukazywały się już bez nakładów finansowych z naszej strony. Zatem nawiązanie tej jednorazowo odpłatnej (zlecenie opiewało na kwotę 1 000,- PLN netto - cenę uważam za odpowiednią – dla porównania cała strona w lokalnej prasie to koszt ok 3x wyższy za tydzień) formy współpracy owocuje promocją działań DOK w kolejnych wydaniach periodyku. Według nas, reklama naszego ośrodka kultury powinna docierać do jak najszerszego kręgu mieszkańców i granice administracyjne nie powinny być przeszkodą. Z oferty DOK Ursynów korzystają zarówno mieszkańcy Zielonego Ursynowa, Ursynowa, Warszawy jak i okolicznych gmin i miast (udowodniły to m.in.  konsultacje społeczne, przeprowadzone przez nas w miesiącu kwietniu, w związku z otwarciem Miejsca Aktywności Lokalnej, oraz analiza miejsc zamieszkania uczestników dotychczas proponowanych zajęć).
  1. ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

W odpowiedzi na wniosek …………………………. o udostępnienie informacji publicznej przesłany dnia 29.08.2018 r. z adresu e-mail …………………………, działając na podstawie art. 10 ustawy

o dostępie do informacji publicznej, dalej „u.d.i.p”. (Dz.U.2016.1764 z dnia 2016.10.26) niniejszym informuję:

  1. Zestawienie wszystkich zamówień i umów cywilno – prawnych zawartych przez DOK Ursynów z CDSR Sp. z o.o. oraz z Warsztatem Marketingowym Michał Masłowski przesyłam
    w załączeniu.

W załączeniu przesyłam także kopie protokołów odbioru działań/prac.

Opublikował: Tomasz Myszkowski
Publikacja dnia: 14.09.2018, 12:05
Dokument oglądany razy: 1 139
Podpisał: Tomasz Myszkowski
Dokument z dnia: 14.09.2018